Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România).
Aria protejată Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău este localizată pe latura estică a Munţilor Apuseni, pe malul drept al Mureşului, pe Dealurile joase ale Aiudului, pe teritoriul nord-estic al localităţii Mirăslău, în apropiere de DN1, care leagă municipiul Aiud de oraşul Turda. Situl se remarcă prin prezenţa unor elemente mezoxerofile şi xerofile ca stejarul pufos (Quercus pubescens).

Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău are o suprafață de 56 ha și este situat la o altitudine de 300 – 550 m, având un substrat geologic format din marne şi argile, cu soluri luvice, superficiale spre culmi. Stejarul pufos este prezent pe versanţii sud-vestici, în treimea mijlocie şi superioară a acestora, arboretul având un grad de închidere de 80 – 100%.
Sit-ul are o valoare conservativă deosebită având în vedere că pădurile dacice de stejar pufos sunt întâlnite doar insular în România, aici fiind edificate şi specii submediteraneene. Stratul arborilor este compus în special de stejar pufos (Quercus pubescens), iar stratul ierburilor şi arbuştilor este compus din specii de pădure, dar şi de pajişte stepică.
Tipuri de habitate prezente în sit:
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio- Carpinetum,
91H0* Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens
40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice

Specii de plante și animale deosebite întâlnite în aria protejată:
Plante: rușcuța de primăvară (Adonis vernalis), irisul de stepă (Iris aphylla), irisul pitic (Iris pumila), stânjenelul de munte (Iris ruthenica), cuibul de pasăre (Neottia nidus-avis), căpușnica (Cephalantera damasonium), căpușnica roșie (Cephalantera rubra), ploșnițoasa (Orchis coriophora), frăsinelul (Dictamnus albus), capul șarpelui (Echium russicum), crinul de pădure (Lilium martagon), salvia (Salvia nutans), Globularia bisnagarica.
Animale: sailorul comun (Neptis hylas), rădașca (Lucanus cervus), broasca de pădure (Rana dalmatina), gușterul (Lacerta viridis), năpârca (Anguis fragilis), gaița (Garrulus glandarius), mierla (Turdus merula), ciocârlia cântâtoare (Lullula arborea), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), viesparul (Pernis apivorus), cinteza (Fringilla coelebs), ochiul boului (Troglodytes troglodytes), uliul porumbar (Accipiter gentilis), jderul (Martes martes), căprioara (Capreolus capreolus).

Prin realizarea traseului tematic ,, Minunata lume a stejarului pufos’’, aceasta asigură captarea interesului turiștilor pentru natură și cunoașterea ei prin posibilitatea de a descoperirii biodiversitatea din Pădurea de stejar pufos.
Prin traseul tematic turiştii sunt atraşi spre o drumeție organizată, pe un traseu accesibil pentru toate categoriile de vârstă, în condiţii de siguranţă. Traseul le oferă informații despre ceea ce văd în jurul lor, astfel încât turistul să fie tentat de a-l parcurge pentru a descoperi punctele cheie.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support