Social:

Ne gasiti si pe pagina noastra de Facebook!

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS,

la concursul organizat de Primăria Comunei Mirăslău în data de 08.09.2016 – proba scrisă, pentru ocuparea  pe durată determinată, a postului contractual vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mirăslău

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Primăria Comunei Mirăslău, în data de 08.09.2016 – proba scrisă, prevăzută de art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de concurs:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI
1 Mărginean Aurel ADMIS
2 Rusu Ioan RESPINS Neîndeplinirea criteriilor specifice referitoare la vechimea în muncă în administrația publică și în funcții de conducere de minim 5 ani

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut, poate formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Comunei Mirăslău, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Metea Adriana Maria, secretarul comunei Mirăslău.

                Proba scrisă se va desfășura în data de 08.09.2016, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Mirăslău.

           Accesul în sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.

Comments are closed.