Social:

Ne gasiti si pe pagina noastra de Facebook!

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Rezultat interviu

ANUNȚ

Rezultatul probei de interviu din data de 08.09.2016

la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator public

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică rezultatul probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator public, astfel:

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI de INTERVIU REZULTATUL

INTERVIULUI

1 Mărginean Aurel 86,11 ADMIS

Comments are closed.