Social:

Ne gasiti si pe pagina noastra de Facebook!

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Rezultat final concurs

Judeţul Alba

Comuna Mirăslău
Primăria Comunei Mirăslău
Comisia de concurs
Nr.545/26.02.2016.

 

ANUNȚ

 

Rezultatul final  la concursul organizat de Primăria Comunei Mirăslău pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de muncitor calificat  I  la  Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, din perioada 24.02.2016-25.02.2016.

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al concursului:

– pentru funcţia contractuală de execuţie de muncitor calificat I în cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul final Rezultatul final concurs
1. Cristea Felix Lucian 93,5 ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut, poate formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului final al concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Șoșa Irina, referent în cadrul compartimentului stare civilă.

Comisia:

Comments are closed.