Social:

Ne gasiti si pe pagina noastra de Facebook!

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Rezultat contestatie respingere dosar

REZULTATUL

Soluționării constetației  depusă împotriva respingerii dosarului de concurs,

la concursul organizat de Primăria Comunei Mirăslău în data de 08.09.2016 – proba scrisă, pentru ocuparea  pe durată determinată, a postului contractual vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mirăslău

 

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestației, comunică următorul rezultat al soluționării contestației depusă împotriva selecţiei dosarelor de concurs:

 

 

Nr.

Crt.

 

Nume și prenume

REZULTATUL

Soluționării contestatiei

MOTIVUL RESPINGERII CONTESTAȚIEI
1 Rusu Ioan RESPINSĂ Neîndeplinirea criteriilor specifice referitoare la vechimea în muncă în administrația publică și în funcții de conducere de minim 5 ani

 

Candidatul nemulţumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Comments are closed.